top of page

Opleiding systemische paardencoaching

Afbeelding Katinka met Idalgo _ Nuri.nu.

Systemische paardencoaching heeft eindelijk zijn plek gekregen en is toegankelijker geworden voor een groter publiek. Het is mijn grote missie om zoveel mogelijk mensen op de juiste plek in de grote mensenkudde te krijgen, dan ontstaat er rust, overvloed en liefde voor iedereen. Dit kan alleen als er een wijze groep, goed opgeleide systemische paardencoaches ontstaat. Deze opleiding is dan ook onvermijdelijk een geweldige investering in je eigen reis naar jouw unieke plek in de wereld, jouw passie, jouw licht!

 

Heb jij het gevoel dat je graag mensen versterkt in hun persoonlijke groei? Ben jij je bewust, dat persoonlijke groei verder gaat dan gedrag en overtuigingen? Herken je de kracht van de natuur en het eenheidsbewustzijn? Heb je altijd al een grote liefde voor paarden gehad? Ben je bereid om zelf ook de diepere lagen in jezelf te ontdekken? Wil je meer begrijpen en verbinden met de boodschap en wijsheid van de paarden? Start dan de opleiding tot systemisch paardencoach bij Nuri.nu.

 

Highlights van de opleiding tot systemisch paardencoach

 

 • Wil jij een coach worden die gebruik maakt van de enorme wijsheid van de paarden?

 • Ben je bereid om als coach op alle lagen te werken? Lichaam, ratio en ziel.

 • Wil je inzicht in de ‘taal’ van de paarden en deze vertalen naar de mens?

 

Tijdens de opleiding tot systemisch paardencoach word je: 

 

Een zuivere coach-therapeut, een echte zielswerker!

Erkend systemisch paardencoach

Ik ben Katinka Manders, al jaren een erkend systemisch paardencoach. Ruim 20 jaar ben ik begeleider van familie en organisatie opstellingen, systemisch werk is mijn grote passie. 10 jaar geleden heb ik daar per toeval de wijsheid van de paarden aan toegevoegd en nu coach ik niet meer zonder de paarden. De enorme meerwaarde in coaching door de feedback van de paarden in hun gedrag en lichaamstaal zijn de meest pure vorm van coaching voor mensen. Als mens hebben we altijd nog de invloed van ons menselijk brein, waardoor de diepere lagen van “zielstrauma’s” vaak niet herkend worden en de persoonlijke groei maar gedeeltelijk plaatsvindt. Deze vorm van coaching heeft mij uitgedaagd om ook als coach wezenlijke tools te ontwikkelen. Dit zijn ons invoelend vermogen, de kunst van het “niet-weten”, lichaamssignalen herkennen en de taal van de ziel, voorbij de mind. Deze 20 jaar van pionieren en expertise als systemisch paardencoach, begeleider van familie- en organisatie opstellingen, natuurgeneeskundig veterinair en paardenvrouw heb ik verweven in mijn onderneming Nuri.nu

 

Meer en meer kreeg ik de vraag om mijn kennis en kunde te delen met andere coaches, instructeurs en therapeuten. Zij willen extra’s toevoegen aan hun eigen expertise of groeien in de bijzondere passie van systemisch paardencoach. De basis voor het beroep tot systemisch paardencoach wordt in deze opleiding gegeven met de aanvulling ‘learning on the job’. Intervisiedagen zijn een belangrijk element. Inmiddels heb ik de ruimte in een bosrijke omgeving om deze opleiding tot systemisch paardencoach te kunnen faciliteren.

 

De volgende onderwerpen komen tijdens de opleiding tot systemisch paardencoach in een periode van zes maanden aan bod:

 

1. Paardenwijsheid vertaalt naar mensen

 

De wijsheid van paarden wordt steeds meer gezien als een leerschool voor ons als mensen. Ook in het bedrijfsleven worden de wetten van de paarden gebruikt als tool voor een krachtige kudde: een krachtig team, teambuilding en individuele coaching voor persoonlijke groei. Waar ons ratio gezorgd heeft voor revolutionaire ontwikkelingen, erkennen we meer en meer ook de nadelen van ons ratio. Het is een verlangen van veel mensen, om meer vanuit intuïtie te handelen en te leven. Een goede balans vinden tussen beiden. Paarden kunnen ons weer terug brengen in contact met onze innerlijke wijsheid. Paarden zijn altijd bezig met rangorde, de juiste plek in de kudde. Veel mensen staan niet op de juiste plek in hun familiesysteem. Dit heeft een enorme impact op de “flow” van iemands leven. Daarnaast is er in de onderstroom een compleet zielssysteem werkzaam. Ieder levend wezen is vanuit deze ziel verbonden met het eenheidsbewustzijn. In deze systemen werken we als systemisch paardencoach. Maar we beginnen simpel. Lichaamstaal van de paarden zegt iets over ons gedrag en dat is de eerste stap. Iedere stap in meer bewustzijn op alle lagen komt aan bod. Maar in de opleiding word je uitgedaagd om uiteindelijk te kunnen zakken naar de vele lagen die aan het licht willen komen.

 

 • Waaruit bestaat deze paardenwijsheid? 

 • Hoe kunnen we die vertalen naar mensen? 

2. Systemische wetten

 

Systemisch werk is niet voor iedereen bekend. Paarden kunnen niet anders dan vanuit deze wetten leven en vooral ook de disbalans in de verschillende ‘systemen’ zichtbaar maken. Het is een theorie over de invloed van voorouders. Over de invloed van de loyaliteit naar familiesystemen. Over dynamieken van schuld en onschuld. En hoe de ‘energiehuishouding’ binnen een systeem (lees: familie, bedrijf, etc.) stroomt, wel of niet effectief. De systemische wetten worden altijd zichtbaar in de relatie mens en paard. Na de opleiding tot paardencoach beschik je over de basiskennis van de systemische wetten. Het lesboek en de metafoor die we hiervoor gebruiken is “de Fontein”, van Els van Steijn.

Wat is systemisch werk
Systemisch werk is een therapeutische methode die gericht is op familiesystemen. De oorsprong van het systemisch werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Een familiesysteem is een lotsgemeenschap die zich over meerdere generaties uitstrekt. Ieder mens is een schakel in de keten van zijn familiesysteem. De diepe band met ons familiesysteem is er één vanuit zielsverbondenheid. Deze band vraagt om respect en erkenning.

De lotsverbondenheid van een familiesysteem werkt het sterkst tussen ouders en kinderen, broers en zussen en tussen partners. Een familiesysteem is voortdurend op zoek naar evenwicht en is verbonden met een universele grondorde. Dit vraagt dat ieder lid werkelijk een eigen plek heeft en die vanuit de eigen positie invult. Niemand mag worden vergeten, buitengesloten of niet erkend. Anders voelt een familielid uit een volgende generatie zich onbewust verantwoordelijk om dit te herstellen. Hij is dan 'verstrikt' in zijn systeem en leeft ongeweten het leven van een ander en kan zo niet werkelijk zichzelf zijn.

Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken, verstrikkingen te openen en de orde te herstellen, zodat de liefde weer kan stromen. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft ruimte voor acceptatie, rust, zingeving en verbinding.

 

3. Leren begrijpen en vertalen van de lichaamstaal van een paard

 

Paarden communiceren via lichaamstaal. In de opleiding leer ik je wat deze lichaamstaal betekent. Hoe we die op verschillende manieren kunnen vertalen naar de deelnemers.

4. Verbinding maken met ‘het veld’ van de paarden door ontwikkeling van je eigen intuïtie, het vergroten van jouw invoelend vermogen.

 

De allerbelangrijkste tool als paardencoach is je eigen intuïtie. Dit is het ‘veld’ waarin de paarden communiceren met elkaar. Ik leer je tijdens de opleiding hoe je kunt vertrouwen op je eigen ingevingen en je invoelend vermogen.

 

5. Paardencoaching in de praktijk

 

Iedere Live dag gaan we naast de theorie daadwerkelijk aan de slag met elkaar in verschillende sessies. Het is dus onontkoombaar dat ook je eigen persoonlijke groei samen gaat met jouw ontwikkeling als paardencoach. Daarnaast ontvang je tussen het eerste en tweede blok 2 persoonlijke coaching sessies van Katinka.

 

 • Hoe herken je je eigen persoonlijke proces?

 • Hoe kun je dit gescheiden houden van je coaching sessies? 

 • Waar liggen je grenzen?

 • Waar liggen jouw eigen ontwikkelpunten? 

 • Welke doelgroep past het beste bij jou?

 

6. Intervisie

 

Tijdens de opleiding zoek jij zelf twee deelnemers om mee aan de slag te gaan. Bij deze twee sessies zal ik aanwezig zijn. Ik geef je feedback over de manier van werken en waar jouw ontwikkelpunten liggen. Indien gewenst plannen we nogmaals een intervisie sessie in.

 

Start opleiding tot paardencoach 

Op 5 september 2024 start de nieuwe opleiding.

Een traject van 6 maanden inclusief 6 Live dagen op locatie in Steenbergen.

Start: 5 september 2024

 • Blok 1: 5 en 6 september

 • Extra dag Freestylen: 11 oktober

 • Blok 2: 7 en 8 november

 • Blok 3: 23 en 24 januari 2025

De data voor de 2 extra intervisie sessies worden in onderling overleg bepaald. Na afloop van de opleiding ben je in staat om zelfstandig aan het werk te gaan als systemisch paardencoach. De opmerking die ik hierbij wil plaatsen is dat je zelf verantwoordelijkheid zult mogen nemen om “vlieguren” te gaan maken. Juist in het doen, ontstaat de groei. Je krijgt de tools om na de opleiding te kunnen starten, van hieruit kun je gaan groeien naar een steeds volwaardigere systemische paardencoach. Uiteraard is het altijd mogelijk om ook na de opleiding advies te vragen over je ontwikkeling.

 

Om geselecteerd te worden als deelnemer, dient er vooraf een intake gesprek plaats te vinden. Dit is belangrijk voor beide partijen om de juiste verwachtingen af te stemmen met elkaar. De groepsgrootte is maximaal 10 deelnemers. Bij meer dan 5 deelnemers zullen er twee extra lesdagen worden ingepland.

 

De prijs voor het opleidingstraject is € 3749,- (excl btw). Voor aanvang van de opleiding betaal je 50% van het totale bedrag.  Het resterende bedrag moet voor het einde van de opleiding betaald zijn. Ben jij een zelfstandig ondernemer, dan zijn de kosten geheel fiscaal aftrekbaar. Ben je particulier, dan kun je de kosten van de opleiding meenemen in je belastingaangifte.

 

Heb je interesse of wil je meer informatie, stuur dan een e-mail naar:

info@nuri.nu of bel me op: +31 6 46245251

Paardencoaching is het nieuwe coachen

Our Mission

Free to be me: Volledig in je eigen kracht zijn.

'We hoeven alleen de paarden te volgen in hun wijsheid, dan neemt iedereen vanuit zijn unieke talent de juiste plek in de kudde in, dan is er rust, overvloed en liefde'.

Katinka Manders

Logo paardencoaching _ Nuri.nu.png
bottom of page