top of page

Teambuilding

Paardentaal voor teams 

 

Hoe vertalen we de paardentaal nu naar de werkvloer, is het echt mogelijk om efficiënter en succesvoller te zijn met een bedrijf als we paardentaal gaan toepassen?
Zeker weten! 

 

Succes verspreiden met hulp van de paardentaal

De meest geniale, succesvolle ingevingen ontstaan op momenten dat je ze niet verwacht. Ben je in staat om deze signalen te horen? Heb je ook de moed om op dat moment te handelen in wat nodig is? Of laat je deze kansen voorbijgaan? Laat je ze onbenut? Wanneer ieders talent zichtbaar en erkend wordt, kunnen we deze ook maximaal benutten. Iedereen doet waar hij blij van wordt en geeft daarmee het beste van zichzelf. Het bundelen van al deze talenten maakt het effect nog vele malen groter. Succes verspreidt zich dan op vele terreinen. Individueel, zakelijk, financieel en ook maatschappelijk. 

 

Elkaar versterken

We leven nog steeds in een mannenwereld. De mannelijke competenties zoals ratio, daadkracht, doel, etc zijn nog steeds leidend boven de vrouwelijke competenties, zoals intuïtie, ontvangend vermogen, leiderschap op basis van consensus, gaan voor het geheel van de kudde, etc. Wanneer beide kanten op gelijke waarden worden ingezet, zoals dit ook in de paardenkudde gebeurt, ontstaat er een groter effect. 

 

In plaats van 1 + 0,5 = 1,5 ontstaat er 1+1 =3!!!

 

Hierin hebben zowel mannen als vrouwen een belangrijke taak. De scheefgroei van deze verdeling stamt al van lang geleden en zit nog steeds in ons collectief. Als vrouwen hebben we de taak om weer te gaan vertrouwen op deze kwaliteiten en ze ook te gaan leven, ongeacht de weerstand vanuit onze huidige maatschappij. De mannen hebben als taak om de vrouwen het vertrouwen te schenken en ze te erkennen in deze aanvullende rol. Het fundament hieronder is dat we gelijkwaardig zijn en elkaar kunnen versterken. Dit kan alleen ontstaan vanuit respect en vertrouwen. 

 

Paardentaal voor teams

Machtsmisbruik en ego’s moeten we hiervoor bij de poort achter laten... Zo komen we tot echte samenwerking. Vanuit rangorde en een plek in de ‘kudde’ is alles heel helder en kan er gewerkt worden aan een gezamenlijk potentieel. Loslaten van de mannelijke competitie, maar meer de ‘dans’ aangaan met elkaar, maakt het leven en werken zoveel leuker en mooier. Laten ontstaan wat er mag ontstaan, is de andere kant van alles vooraf vastleggen in een strategie. Hoe kunnen we deze wellicht laten samen komen. Durven we flexibel te zijn en ons mee te laten nemen op de juiste ‘flow’ zonder het roer uit handen te geven. Is er een balans tussen het vooraf stellen van doelen en het proces durven volgen en handelen in het moment? Creativiteit ontstaat vanuit onze diepere laag. De mogelijkheid om te verbinden met iets wat niet met ons denken te bevatten is. Creativiteit is waar alles ontstaat, dit combineren met daadkracht is zeer effectief. Teambuilding met de paardentaal zorgt voor meer succes en efficiëntie in jouw bedrijf. 

In overleg wordt een teambuilding ingepland.

Je kunt deze sessie boeken voor € 1.200,00 per dag

Of € 600,00 per dagdeel

Paardencoaching is het nieuwe coachen

Our Mission

Free to be me: Volledig in je eigen kracht zijn.

'We hoeven alleen de paarden te volgen in hun wijsheid, dan neemt iedereen vanuit zijn unieke talent de juiste plek in de kudde in, dan is er rust, overvloed en liefde'.

Katinka Manders

Logo paardencoaching _ Nuri.nu.png
bottom of page