top of page

Re-integratie

Individueel re-integratie traject

Ieder mens is geboren met een uniek talent, zijn bijdrage aan de wereld. Dit talent leven en vertalen naar werk geeft vervulling, kracht en eigenwaarde. Door allerlei omstandigheden in ieders leven is het niet vanzelfsprekend dat we ons unieke talent kennen en weten te vertalen naar de juiste vorm. 

 

Begeleiding in een individueel re-integratie traject

 

Paarden leven vanuit authenticiteit, zij nemen binnen de kudde de juiste plek in op basis van individuele competenties. In het werken met de paarden zullen zij ons altijd meenemen naar ons ‘authentieke zelf’, onze kern, onze essentie, zodat jij jouw unieke waarde kunt inbrengen in de kudde. In re-integratie trajecten bij Nuri.nu is dit dan ook altijd de insteek. Ben je benieuwd naar waar jouw unieke talenten liggen? Geloof jij erin dat er een vorm, een plek bestaat waarin jouw unieke talenten tot uiting kunnen komen? Dit is altijd stap 1: uitgaan van iemands volle potentieel en daar stap voor stap mee verbinden, met behulp van de paarden, systemisch werk en de unieke expertise van de paardencoaches van Nuri.nu op het gebied van werving en selectie. In een Individueel re-integratie traject begeleiden wij een werknemer bij het terugkeren op de werkplek (na verzuim) of bij het vinden van een andere plek binnen het bedrijf. Hierbij staat de betreffende medewerker centraal in de opzet en uitvoering van dit traject. Wij leveren altijd maatwerk!

 

Concrete stappen maken

 

Onze begeleiding start met het (her)vinden van de balans van de betreffende medewerker, met behulp van de paardencoaching. Door achter de oorzaak te komen waarom een werknemer is uitgevallen. Of waarom zij of hij het niet naar de zin heeft op een bepaalde plek in het bedrijf, kun je concreet stappen zetten om hierin iets te gaan veranderen. Ook het begeleiden van en gedurende deze fase het maken van concrete stappen, is onderdeel van het Individueel re-integratie traject. Hierbij zorgen wij ervoor dat de medewerker zijn/haar keuzes gaat verwezenlijken. Hierbij valt te denken aan een andere functie binnen het bedrijf, binnen een ander bedrijf of richting ondernemerschap.

 

Re-integratie met behulp van paardencoaching

 

Juist bij re-integratie trajecten is het inzetten van paardencoaching zeer effectief gebleken. Paarden reageren heel puur en direct op de energie die iemand bij zich draagt en uitstraalt. Ben je gespannen, dan reageert het paard daarop. Ben je open en ontvankelijk, dan merk je dat ook terug in de reacties van het paard.

Het is paarden eigen om blokkades op te sporen bij jou als tijdelijke kuddegenoot, want dat is in de beleving (natuur) van paarden belangrijk om samen te kunnen vluchten. Als het paard merkt dat de energie bij jou ergens niet helemaal stroomt, dan ziet hij/zij dit als een blokkade en zal hij proberen om je hierbij te helpen. Door via het paard mogelijke blokkades op te sporen die bij jou spelen, krijgen we heel snel concrete inzichten in waar het vastloopt en wat ook doorwerkt in je dagelijkse dag. Door eenvoudige oefeningen te doen en uitleg te krijgen over hoe je hier thuis mee verder kunt, ben je actief bezig met het verbeteren van je persoonlijke situatie en het hervinden en verstevigen van je balans.

De scoringspercentages in het (her)-plaatsen van mensen op de arbeidsmarkt is zeer hoog met de inzet van systemische paardencoaching. Paardencoaches die opgeleid zijn bij Nuri.nu zijn tevens onderlegd met basiskennis van systemisch werk.

 

Prijs: De lengte van ieder traject is zeer persoonsgebonden: Het is maatwerk. 

In overleg komen we tot een passend traject met een passende prijs. 

Een ‘basis’ re-integratie traject: 1 VIP coachingsdag en 2 losse sessies  € 1.500 ex btw

Paardencoaching is het nieuwe coachen

Our Mission

Free to be me: Volledig in je eigen kracht zijn.

'We hoeven alleen de paarden te volgen in hun wijsheid, dan neemt iedereen vanuit zijn unieke talent de juiste plek in de kudde in, dan is er rust, overvloed en liefde'.

Katinka Manders

Logo paardencoaching _ Nuri.nu.png
bottom of page